Att redigera och registrera medlemmar via hemsidan

Du kan som kontaktperson/köradministratör redigera uppgifter om dina körmedlemmar. 

Om du vill lägga till ny medlem:
Logga inte in! Stå i utloggat läge på Körförbundets startsida och tryck på knappen ”Bli medlem” och registrera uppgifterna. Obs, du måste ha den nye koristens e-postadress för att kunna registra. Den nya körmedlemmen kommer få ett bekräftelsemail, så den vet om att den blivit registrerad.

Om du vill ändra adress:
Logga in, och gå in på respektive körmedlem och gör ändringen. Tryck spara längst ner på sidan.

Om du vill ta bort en medlem som slutat i kören:
Logga in, gå in på körmedlemmen och skrolla allra längst ner på sidan. Bocka för ”Medlemmen har slutat”. Spara.

Vi erbjuder alla körer att skicka in körlistor till kansliet för uppdatering. Vi kommer då att göra uppdateringarna inför varje nummer av tidningen Körsång (fyra gånger per år). Vi behöver få uppgifterna inlagda i en Excel-mall (laddas ner här nedanför). Mer information finns i Excelfilen. Kom ihåg att du som är kontaktperson kan ladda ner de uppgifter som finns i registret till en Excelfil som du kan redigera och sedan lägga in i mallen här nedanför.

Filer: